www.zadbaneoczy.pl

Lekarz medycyny specjalista chorób oczu Hanna Pichlak specjalizuje się w diagnostyce wady wzroku u dzieci oraz zachowawczym leczeniu zeza i niedowidzenia u dzieci.

Zaburzenia widzenia u dzieci mogą wpływać na wyniki w nauce i rozwój psychoruchowy dziecka, powodować trudności w czytaniu i pisaniu. Wczesne wykrycie i odpowiednia korekcja zaburzeń widzenia , w większości przypadków może zapobiec rozwojowi trwałych ubytków wiedzenia u dzieci i młodzieży.

Niedowidzenie to obniżenie ostrości wzroku mimo wyrównania wady refrakcji szkłami okularowymi. Może dotyczyć jednego lub obojga oczu. Najczęściej spowodowane jest nieskorygowaniem wady wzroku we wczesnym dzieciństwie ( 2-3 rok życia ). Przyczyną niedowidzenia mogą być także nieprawidłowości w budowie anatomicznej oka czy zaburzenia w układzie nerwowym.

ZAPAMIĘTAJ!

- oko źle widzące nie boli

- dziecko samo u siebie nie rozpozna wady wzroku

- leczenie niedowidzenia należy rozpocząć jak najwcześniej (po 8 r.ż. wyniki leczenia są niezadowalające)

Specjalista chorób oczu Hanna Pichlak współpracuje z Ortoptystką Joanną Gramatowską, która wykonuje odpowiednie ćwiczenia oczu u dzieci z niedowidzeniem i zaburzeniami widzenia obuczenego na zlecenie lekarza.