www.zadbaneoczy.pl

Joanna Gramatowska jest Dyplomowaną Ortoptystką z dwudziestoletnim stażem w prowadzeniu rehabilitacji wzroku u dzieci z niedowidzeniem i zezem.

Wykonuje ćwiczenia pleoptyczne i ortoptyczne u dzieci.

Wszystkie te ćwiczenia przeprowadza na zlecenie wydane przez lekarza specjalistę chorób oczu.

Ukończyła również certyfikowane kursy refrakcji pozwalające na wykonanie usługi optometrycznej czyli doboru okularów.

Po przeprowadzanym badaniu oprotmetrycznym zaprasza do Salonu Optycznego, w którym Dyplomowany Optyk dobierze najkorzystniejszą opcje okularów korekcyjnych.