www.zadbaneoczy.pl

W naszym gabinecie ortoptycznym pełną diagnostykę ortoptyczną wykonuje Joanna Gramatowska – dyplomowana ortoptystka z dwudziestoletnim stażem w prowadzeniu rehabilitacji wzroku u dzieci z niedowidzeniem, zaburzeniem ruchów oczu oraz z zezem.
W gabinecie ortoptycznym wykonujemy kompleksowe badania w zakresie diagnostyki ortoptycznej oraz prowadzimy terapię widzenia przed leczeniem operacyjnym i po leczeniu operacyjnym.

Po wykluczeniu przez specjalistę Hannę Pichlak choroby oczu u dziecka oraz określenie jego wady wzroku i doborze odpowiednich okularów, ortoptystka Joanna Gramatowska wykonuje diagnostykę ortoptyczną.

* Diagnostyka ortoptyczna obejmuje:

 • pomiar ostrości wzroku, stopień niedowidzenia
 • ocena ruchomości gałek ocznych
 • badanie w kierunku zeza
 • określanie stopnia widzenia obuocznego
 • badanie widzenia stereoskopowego

W przypadku konieczności prowadzenia terapii widzenia dziecko jest kwalifikowane do odpowiednich ćwiczeń.

* Prowadzimy terapię widzenia przed leczeniem operacyjnym i po leczeniu operacyjnym, która obejmuje:

 • ćwiczenia ortoptyczne i pleoptyczne
 • ćwiczenia poprawiające koordynację wzrokowo-ruchową
 • ćwiczenia poprawiające ostrość wzroku i widzenia obuocznego
 • ćwiczenia poprawiające percepcję wzrokową i akomodację

Nasz gabinet ortoptyczny wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt, który pozwala na przeprowadzanie pełnej diagnostyki oraz terapii. W leczeniu wykorzystujemy m.in:

 • Synoptofor
 • Koordynator
 • Cheiroskop
 • Bernelloskop
 • Linijkę aperturową
 • Eutyskop
 • Akomodometr Bernell